English

Kuruluş - Vizyon - Misyon

Mimarlık Eğitimi Derneği 1997 yılında İstabul’da, çoğunluğunu İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin oluşturduğu bir grup tarafından kurulmuştur.

Mimarlık Eğitimi Derneği mimarlık eğitimcilerini bir araya getirerek ülkemizdeki mimarlık eğitimi ortamını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dernek bu amaç doğrultusunda mimarlık eğitimi konusunda, ulusal ve uluslararası platformlarda bireysel ve kurumsal düzeyde iletişim, işbirliği ve yardımlaşmanın sağlanacağı koşulları ve ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.
Mimarlık Eğitimi Derneği mimarlık eğitimi ile ilgili etkinlikler düzenler veya bu konularda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar. Mimarlık eğitimi konusunda araştırmaları destekler. Mimarlık eğitimi ile ilgili yurt içi ve dışındaki kuruluşlarla iletişimi sağlar, ortak çalışmalar geliştirir. Mimarlık eğitimi üzerine yayınlar yapar ve yapılmasını destekler. Mimarlık eğitimi konusunda görüş ve bilgilenme oluşumuna katkıda bulunacak diğer çalışmaları yapar ve ilgili çalışmaları destekler.