English

MimED2020 Soru-Cevaplar

12.Eki.2020

MimED2020 Soru ve Cevaplar

Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.

 

S1: Biz stüdyo döneminde 3'ten kalabalık gruplar halinde bir site oluşturduk fakat herkesin kendine ait bir yapısı vardı, yarışmaya kendi yapımızı göndererek bireysel başvurabilir miyiz?

C1: Katılımcılar arasında eşit bir değerlendirme zemini oluşturabilmek ve grup içindeki öğrencilerin bireysel katkılarının anlaşılabilmesi amacıyla grup olarak üretilen projeler en fazla 3 kişiyle sınırlandırılmıştır. Daha fazla kişinin dahil olduğu büyük katılımlı üretimler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Belirttiğiniz kurgudaki stüdyonun üst ölçek üretimini (site) yarışma katılımı olarak göndermeniz diskalifiye sebebi olacaktır, yalnızca kişisel üretiminiz olan yapıdan oluşan bir katılım ise mümkündür.

 

S2:  

S2a: Adım paftada veya attığım mailde yazmayacak mı yalnızca mail adresim mi gözükecek? Paftada konsept dışında hiçbir kendime dair bilgi olmayacak mı? 

S2b: Anlamadığım diğer konu ise bu açıklamanız; MimED2020 I kategori: 1.yıl’, ‘MimED2020 I kategori: 2.yıl’, ‘MimED2020 I kategori: 3.yıl’ veya ‘MimED2020 I kategori: 4.yıl’ şeklinde olacaktır. Ne demek ve 1.yıl 2. Yıl derken neye göre rakamlar yazıyor?

C2:

C2a: Proje görselleri ve paftalarda öğrencinin ya da proje yürütücüsünün, okulunun isminin vb. bilgilerin bulunması projenin diskalifiye olmasına neden olacaktır. mimedyarisma@gmail.com adresine gönderdiğiniz maillerde ve koordinasyon ile ilgili olan süreçlerde isminizin gözükmesi bir sorun teşkil etmemektedir.

C2b: Yarışmaya katıldığınız projeyi lisans eğitiminizin hangi yılında gerçekleştirdiyseniz o yılı belirtmelisiniz. Örneğin ‘MimED2020 I kategori: 2.yıl’ ibaresi, katıldığınız projenizi lisans eğitiminizin 2. sınıfında gerçekleştirdiğinizi ifade etmektedir. ‘MimED2020 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri’nin, mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mimari proje stüdyolarının ‘2019-2020 güz’, ‘2019-2020 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2019-2020 yaz’ yarıyıllarını kapsamakta olduğuna dikkat edilmelidir. Dönem kaybı ya da üst projeden ilerleme gibi bir durumda yaptığınız projenin ders plan ve programında hangi sınıf dersi olduğuna göre kategorinizi belirleyebilirsiniz.


 

S3: 2019-2020 bahar yarıyılında Erasmus değişim öğrencisi olarak Politecnico Di Milano'da bir dönem okudum. Erasmus'da iken okulun studyo tasarım dersi kapsamında İstanbul Haliç kıyılarına tasarlamış bir proje ile yarışmanıza katılabilme imkanım var mıdır?

C3: Yarışma sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık vb. fakültelerinin mimarlık bölümlerinde üretilmiş projelere açıktır.


 

S4: Yarışmaya gönderebileceğim 1. ve 2. dönem projelerim mevcut. Dönem içerisinde de farklı konulardan farklı projeler elde ettik. Biz o projelerden 1 tanesini seçmekle mi yükümlüyüz, yoksa 1 dönem boyunca yapılmış tüm projelerden mi?

C4: Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Bu projelerin ‘2019-2020 güz’, ‘2019-2020 bahar’ ve ‘2019-2020 yaz’ yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu yarıyıllara ait olan projeler arasından istenildiği kadar projeyle yarışmaya başvurulabilir. Her proje için ayrı kayıt oluşturulması ve katılım ücreti yatırılması gerekmektedir. Farklı projelerin birleştirilerek tek bir katılım halinde gönderilmesi ise söz konusu değildir.


 

S5: Yeni mezun oldum, 2019-2020 bahar döneminde bitirme projesi verdim. Onu yarışmaya gönderebilir miyim?

C5: Yarışma; dördüncü yıl kategorisinde bitirme, diploma, son yarıyıl projelerini kabul etmemektedir. 


 

S6: Yarışmanıza iç mimarlık öğrencileri de katılabilir mi?

C6: MimED2020 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri sadece mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilere açıktır.


 

S7: 

S7a: 301 ve 302 yani 3.sınıfın güz ve bahar projeleriyle katılmak istiyorum. hem 301 hem 302 projesiyle yani 2 projeyle katılabilir miyim?

S7b: Okula teslim ettiğim paftalarla mı katılmak zorundayım yoksa paftalarımı yeniden tasarlayarak yarışmaya katılabilir miyim? Paftalarda değişiklik yapabiliyor muyuz?

C7:

C7a: Öğrenciler yarışmaya birden fazla proje ile katılabilirler. Birden fazla proje ile katılmak isteyen öğrenciler her bir proje için ayrı kayıt yaptırmak durumundadırlar. Her kayıt için aynı isim kullanılabilir ancak farklı elektronik posta adresleri verilmelidir. Her bir proje başvurusu için ayrı katılım ücreti ödenmesi gerekmektedir.

C7b: Katılımcılar projenin kurgusunu ve içeriğini değiştirmemek koşuluyla, pafta ve görsellerde küçük ölçekte revizyon ve değişiklik yapabilir. Yarışmaya katılım stüdyo yürütücüsünün onayı ile olmaktadır. Projenizin tasarımında değişiklik yapmanız, stüdyo yürütücüsünün onay vermemesine neden olacaktır. S8: 

S8a: Arka plan rengi ve dokusu ile ilgili sınırlama var mı? Örnek ya da altlık niteliğinde psd dosyası yayınlacak mı? 

S8b: 2 cmlik ve 10 cmlik metin bantlarında arka plan beyaz mı olmalı, paftanın genelinde kullanılan arka plan kullanılabiilr mi? 

S8c: Paftada kullanılacak metinlerin fontları ve boyutlarına dair sınırlama var mı?

C8:

C8a: Arka plan rengi ve dokusu ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. Pafta tasarımları için herhangi bir dijital altlık dosyası paylaşılmamakla birlikte, pafta tasarımlarında şartnamenin 9 numaralı “Dijital Proje Formatı” adlı maddesindeki kurallara uyulmalıdır.

C8b: 2 cm.’lik ve 10 cm.’lik bantların arka plan tasarımlarında herhangi bir kısıtlama yoktur, paftanın genelinde kullanılan arka plan kullanılabilir.

C8c: 2 cm.’lik bantta yer alacak proje künyesi ile 10 cm.’lik bantta yer alacak Türkçe ve İngilizce metinlerin uygun boyutlarda yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu bölgeler dışında paftada kullanılacak metinlerin yazı tipleri ve boyutlarına dair herhangi bir sınırlama yoktur. 

 

 

S9: 

S9a: Yeni mezunlarda yarışmaya proje gönderebilirler mi? Proje illa son dönem olmak zorunda mı? Yeni mezun biri örneğin bitirmeden önceki herhangi bir projesini de yarışmaya gönderebilir mi?

S9b: Projelerin pafta boyutları ve sayısı hakkında kesin bir koşul var mı?

C9:

C9a: ‘Dördüncü yıl mimarlık öğrencileri proje ödülleri’ kategorisine bitirme, diploma, son yarıyıl projeleri vb. dahil değildir. Eğer ‘2019-2020 güz’ veya ‘2019-2020 bahar’ yarıyılında dördüncü sınıf olarak bir dönem projesi aldıysanız, bu projenizle MimED2020’ye başvurabilirsiniz. Bu tarihten önceki dönemlerde üretilmiş olan projelerle katılınamaz. Mezuniyetinizin gerçekleşmiş olması MimED2020 başvurunuzu etkilememektedir. 

C9b: Paftalar A1 boyutunda [59,4 cm. X 84,1 cm.] düşey [portrait] olarak düzenlenmiş, JPG formatında ve en fazla 10MB olmalıdır. Dosya çözünürlüğü min. 150 dpi olmalıdır. Her bir proje için en fazla 2 adet proje paftası yüklenebilir.


 

S10: 

S10a: A1 paftaların fızıksel teslımı ıstenıcek mi ?

S10b: QR kod ile paftamıza vıdeo ekleyebılırmıyız ?

S10c:  Kesit ve planlar ölçekli mi olmalı ölçeksiz olabilir mi ?

C10:

C10a: MimED2020 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri için paftaların fiziksel teslimi istenmemektedir. 

C10b: QR kod ile paftalara hareketli temsiller eklenebilir. Fakat bu temsillerde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

C10c: Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte plan ve kesitlerin ölçekli olması projenin doğru kavranması açısından önemlidir. Bununla birlikte katılımcılar proje kurgusunun bütünlüğü içerisinde gerekli gördüğü yerlerde ölçeksiz ancak oranlı çizimler kullanabilir. 


 

S11: Geçtiğimiz dönemde stüdyo projemizi iki aşamalı olarak yürüttük. Daha kısa olan ilk aşamada dört kişilik gruplarla çalışırken, ikinci aşamada bireysel olarak devam ederek projelerimizi bireysel olarak tamamladık. Yarışmaya katılırken bireysel olarak katılmamda herhangi bir sakınca var mı?

C11: Katılımcılar arasında eşit bir değerlendirme zemini oluşturabilmek ve grup içindeki öğrencilerin bireysel katkılarının anlaşılabilmesi amacıyla grup olarak üretilen projeler en fazla 3 kişiyle sınırlandırılmıştır. Daha fazla kişinin dahil olduğu büyük katılımlı üretimler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Belirttiğiniz kurgudaki stüdyonun ilk aşamasını yarışma katılımı olarak göndermeniz diskalifiye sebebi olacaktır, yalnızca kişisel üretiminiz olan kısmı içeren bir katılım ise mümkündür.


 

S12: 

S12a: Okuduğum okulda 2019-2020 Güz dönemi kapsamındaki projelerimiz el çizimi olarak üretildi. Buna ek olarak 2019-2020 Bahar döneminde aldığımız Innovative Digital Applications II dersi kapsamında güz döneminde ürettiğimiz projeleri değiştirmeksizin dijital ortama(AutoCad çizimi,Render vb.) taşımıştık. Ben yarışmaya 2019-2020 Güz dönemindeki final teslimini yaptığım şekilde yani el çizimlerimle mi katılmak zorundayım yoksa dijitalde ürettiğim sunum tekniğiyle ya da mümkünse her iki üretimimle de katılabilir miyim?

S12b: ben Çankaya Üniversitesi öğrencisiyim ve 2019-2020 Bahar dönem projemizin konusu Çankaya University House.Bu şekliyle katılırsam kimlik gizliliği açısından bir sıkıntı yaşanır mı, sadece University House olarak mı katılmalıyım?

S12c: Dönem kapsamında hazırladığımız projeye dair videomuzu karekod olarak paftaya ekleyebilir miyiz?

C12:

C12a: Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur. Paftalarda her iki sunum tekniği de stüdyo yürütücüsünün onayıyla yer alabilir.

C12b: Proje görselleri ve paftalarda öğrencinin ya da proje yürütücüsünün, okulunun isminin vb. bilgilerin bulunması projenin diskalifiye olmasına neden olacaktır. Bu sebeple proje ismi yarışma kurallarına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

C12c: QR kod ile paftalara hareketli temsiller eklenebilir. Fakat bu temsillerde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.


 

S13: Mimarlık bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İç mimarlık bölümünde 3. sınıfta okuyan bir arkadaşımla Erasmus programında (2019/2020) ortak bir proje yaptık. İkimiz de Türkiye’de lisans bölümlerine kayıtlıyız. Farklı okullarda okuyoruz, ancak bu bizim yarışmaya katılmamıza engel teşkil eder mi? 

C13: Yarışma sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık vb. fakültelerinin mimarlık bölümlerinde üretilmiş projelere açıktır.


 

S14: 2019-2020 bahar döneminde aldığım kredi sayısına göre 2. Sınıftaydım fakat 1. Sınıf 2. Dönem dersi olan proje 2 dersini aldım. Hangi kategoriye başvurmam gerekir?

C14: Yarışmaya gönderilen projelerin kategorisi, projenin gerçekleştirildiği mimarlık lisans bölümünün ders planında ait olduğu yılı ifade etmektedir. Dolayısıyla yarışmaya aldığınız kredi sayısına göre değil, proje stüdyosunun ders planındaki koduna göre; 1.yıl kategorisinde başvurmalısınız.


 

S15: 1.sınıf 2. dönem de proje dersinden kaldım dolayısıyla 2.sınıfa başladığım da ilk projem proje 2 diye geçti. Bu projemi yarışmada 1.sınıf kategorisinden mi yoksa 2.sınıf kategorisinden mi  koymam gerekir ?

C15: Yarışmaya gönderilen projelerin kategorisi, projenin gerçekleştirildiği mimarlık lisans bölümünün ders planında ait olduğu yılı ifade etmektedir. Dolayısıyla yarışmaya “1.yıl kategorisi” olarak başvurmalısınız.


 

S16: Mimed’e geçen sene güz dönemi 7. Dönem yani 401 kodlu projemle katılmak istiyorum. Fakat mezun oldum. Katılmama bir engel midir bu durum?

C16: ‘MimED2020 Mimarlık Öğrencileri Ödülleri’, mimari proje stüdyolarının ‘2019-2020 güz’, ‘2019-2020 bahar’ ve bazı üniversitelerimizde yürütülen yaz okulu kapsamındaki ‘2019-2020 yaz’ yarıyıllarında üretilmiş projelerine açıktır. Mezuniyetinizin gerçekleşmiş olması MimED2020 başvurunuzu etkilememektedir.

 

S17: Paftalarımızdaki yazılar ingilizce mi olmalı?

C17: Yarışma web sitesine yüklenen 200’er kelimelik Türkçe ve İngilizce metinler ilk proje paftasında en alt kısımda ayrılacak 10cm.lik bir bant içinde olarak yer alacaktır. Bununla birlikte paftada yer alabilecek diğer metinlerin diliyle ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.


 

S18: Dijital proje formatında eklememiz gereken 2cm'lik kategori bandı, 10cm'lik metin bandı ve paftanın kendisi hep beraber mi bir A1 boyutunda olacak yoksa bantlar A1 boyutlu paftanın üstüne ve altına ek mi gelecek?

C18: Projenin künyesini gösteren 2 cm.’lik bant ile projeyi anlatan metin bandı, pafta içerisinde kalacak biçimde A1 paftanın içine yerleştirilmelidir.


 

S19: Sorum paftalar arası ilişki ve sunuş hakkında olacak. Yükleyeceğimiz 2 paftanın aslında tek bir büyük paftanın parçaları olmasında bir sakınca var mıdır? Sunuşumuzda paftaları ayrı ayrı mı görüntüleyerek sunmak zorundayız yoksa bitişik şekilde çalışan paftalar şeklinde sunabilir miyiz?

C19: Proje paftaları jüri tarafından dijital ve çevrimiçi olarak tek tek incelenecektir. Bu sebeple paftaların tek tek incelemeye uygun olabilecek biçimde kurgulanması inceleme ve değerlendirme süreci için daha uygun olacaktır. Paftaların sergileme durumuna göre yan yana ya da alt alta sergilenebileceği de göz önünde bulundurulmalı; bir çizim / resim vs. iki paftaya bölünmemelidir.


 

S20: Paftalar haricinde projemizi desteklediğimiz,fikrimizi anlattığımız bir film,video kaydını cd veya başka bir formatta yarışmaya sunabilir miyiz?

C20: Yarışmaya sadece mimedprojects.com sitesine yüklenebilecek A1 boyutunda JPG formatlı paftalarla başvurulmaktadır. CD veya başka bir formatta ek temsiller kabul edilmemektedir. Bununla birlikte paftalara video, gif gibi temsiller QR koduyla yerleştirilebilir. Fakat bu temsillerde yarışmaya katılan öğrencinin kimliğini açıklayacak isim, üniversite, proje yürütücüsü vb. bilgilerin bulunmamasına dikkat edilmelidir. 

S21: Geçen sene yürütücülüğünü Ilgın Avcı’nın yaptığı projem ile yarışmaya katılmak istiyorum. Bu bir sorun teşkil eder mi öğrenmek istiyorum.

C21: Proje stüdyonuzun yürütücüsünün MimED2020 jürisinde bulunması yarışmaya katılımınızı engellememektedir. Bu durumdaki projeler için herhangi bir haksızlığa imkan vermeyecek değerlendirme kriterleri, her seneki jüri değerlendirmesi başlangıcında ilgili senenin jürisi tarafından belirlenmektedir.

 

S22: 

S22a: Projeyi sunarken 9.maddede yer alan 2 cm ve 10 cm2lik bantları 1. Paftamızda kendimiz mi oluşturacağız?

S22b: 10 cm2lik bantta projemiz ile alakalı yer,konu,içerik ve tasarım konsepti gibi durumları belirtirken yer belirtmek zorunlu mu ?

S22c: Proje yürütücüsü dersi yürüten öğrenim görevlisi mi yoksa bölüm başkanı mı olacak ?

S22d: Dijital olarak göndereceğimizden dolayı ölçek olarak normal ölçek oranlarını mı( Ö:1/50) gibi yoksa çizgi ölçek mi ekleyeceğiz? Yoksa ölçek eklemesek de olur mu?

C22:

C22a: Pafta tasarımları için herhangi bir dijital altlık dosyası paylaşılmamakla birlikte, pafta tasarımlarında şartnamenin 9 numaralı “Dijital Proje Formatı” adlı maddesindeki kurallara uyulmalıdır.

C22b: Proje metni ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. 

C22c: “Proje yürütücüsü” dönem projesini yürüten öğretim üyesi/öğretim görevlisidir. Bölüm Başkanının onayı ya da ismi gerekmemektedir.

C22d: Plan ve kesitlerin ölçekli olması projenin doğru kavranması açısından önem teşkil etmektedir. Bununla birlikte katılımcılar proje kurgusunun bütünlüğü içerisinde gerekli gördüğü yerlerde ölçeksiz ancak oranlı çizimler kullanabilir. 

S23: 

S23a: Paftamda 1/700 ölçekli kesitler , çizimler kullanabilir miyim?

S23b: Paftamızda 10 cm içerisinde yer alacak 200 kelimelik metinler web sitesine yazdıklarımın aynısı mı olacak?

S23c: Görünüş kesit olacak diye bir şart var mı? varsada belirli bir sayıları var mı? örneğin 2 kesit 2 görünüş zorunlu gibi

C23:

C23a: Plan ve kesitlerin uygun/anlaşılır ölçekli olması projenin doğru kavranması açısından önemlidir. Bununla birlikte ölçekle ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

C23b: Web sitesi ve paftalardaki 200 kelimelik metinler aynı olmalıdır.

C23c: Sunum tekniğine ilişkin herhangi bir kısıtlama yoktur.


 

S24: Katılım kodunu projemizi başvurduktan sonra mı alıyoruz yoksa kayıt olduğumuz zaman katılım kodu verilmiş mi oluyor

C24: Proje kodunuz kayıt işleminiz gerçekleştikten sonra sistem tarafından otomatik olarak belirlenmekte, projeniz proje yürütücünüz tarafından onaylandıktan sonra ise sizinle paylaşılmaktadır.


 

S25: Web sitesine kayıt olduğum da mı proje kodum gelmekte? kayıt olduğumuz an geliyorsa nerden öğrenebilirim ben bulamadım da

C25: Proje kodunuz kayıt işleminiz gerçekleştikten sonra sistem tarafından otomatik olarak belirlenmekte, projeniz proje yürütücünüz tarafından onaylandıktan sonra ise sizinle paylaşılmaktadır.

 

S26: Katılmak istediğimiz proje 4 kişilik bir ekip tarafından yapıldı. Şartname de maksimum 3 kişilik gruplar ifadesinin olması bir arkadaşımızı dışarda bırakmamızı gerektiriyor. Bu maddede esneklik gösterilmesi mümkün müdür?

C26: Katılımcılar arasında eşit bir değerlendirme zemini oluşturabilmek ve grup içindeki öğrencilerin bireysel katkılarının anlaşılabilmesi amacıyla grup olarak üretilen projeler en fazla 3 kişiyle sınırlandırılmıştır. Daha fazla kişinin dahil olduğu büyük katılımlı üretimler yarışmaya kabul edilmeyecektir. Müelliflerinden birisi ekip üyeleri listesinden çıkarılarak gönderilmiş projenin fark edilmesi de diskalifiye sebebi olacaktır.

 

S27: İç mimarlık 2. Sınıfa geçtim ama aynı zamanda mimarlık ile yaptığım çap başvurum kabul edildi. Bu durumda 1. Sınıftaki projemi mimed2020 ye gönderebilir miyim?

C27:  MimED2020 Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri sadece mimarlık bölümü lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, kayıtlı oldukları dönemler içerisindeki proje stüdyolarında üretmiş oldukları projelerin katılımına açıktır. Yarışmaya iç mimarlık bölümünde yapılmış bir projeyle katılım mümkün değildir. 

 

S28: Başvurduğumuz projeler üniversitemizde proje derslerimizde tasarladığımız projeler mi olmak zorunda? Yarışma için ayrı proje tasarlayabilir miyiz? Yani bu seneki yarışmaya katılabilmek için benim bi önceki dönemde yapmış olduğum projerimle mi katılmam gerekiyor?

C28: Yarışmaya katılacak projelerin ‘2019-2020 güz’, ‘2019-2020 bahar’ ve ‘2019-2020 yaz’ yarıyıllarında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık vb. fakültelerinin mimarlık bölümlerinin mimari proje stüdyolarında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.


 

S29: 2019-2020 bahar döneminde almış olduğumuz kentsel tasarım projesi dersinin  üstünde çalışılan kentsel tasarım projesini de gönderebiliyor muyuz?

C29: Yarışmaya katılacak projelerin ‘2019-2020 güz’, ‘2019-2020 bahar’ ve ‘2019-2020 yaz’ yarıyıllarında mimari proje stüdyolarında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle kentsel tasarım projesi ile yarışmaya katılım gerçekleştirilemez.