English

MimED2020 Poster ve Şartname / Poster and Competition Brief

05.Eki.2020

MimED2020 Şartnamesi için linke tıklayabilirsiniz.

Please follow the link for the Competition Brief of the MimED2020.