English

Stajİstanbul

01.Ağu.2013


Stajİstanbul 2012 Raporu için tıklayınız.

Programın Amacı, Kapsamı, İlan Edilmesi ve Öğrenci Seçimi

stajİstanbul programı, İstanbul dışındaki kurumlarda Mimarlık eğitimine devam eden 4 veya 5 ya da 6. yarıyılını tamamlamış öğrencilerin katılabileceği 10 günlük, İstanbul deneyimlerinin paylaşım-aktarım seminerleri, geziler, vaka analizleri ve düşünce üretim atölyeleri içeriğinde ele alınacağı bir staj/çalıştay olarak düzenlenmiştir. Program duyurusunun İstanbul dışındaki üniversitelerin Mimarlık Bölümlerine iletilmesi ile Bölüm Başkanlıkları aracılığıyla öğrencilere duyurulması sağlanmıştır. Şantiye gezilerinin güvenlik nedeniyle en fazla 20 kişilik gruplar ile yürütülmesi zorunluluğuna bağlı olarak kontenjan 20 kişi ile sınırlı tutulmuştur. Başvurular sırasında öğrencilerden mimari proje atölyelerindeki başarılarını, mimarlığa ilgilerini ve programa başvurma gerekçelerini açıklayan niyet mektubu ile not döküm belgelerini iletmeleri istenmiştir. Başvurular elektronik posta adresi (stajİstanbul@gmail.com) aracılığı ile alınmıştır. Otuzun üzerinde başvuru olmuş ve başvuran ilk 20 öğrenci programa katılmak üzere seçilmiştir. Bu öğrencilere elektronik posta aracılığıyla bildirim yapılmış ve her bir öğrenci için Bölüm Başkanlıklarına iletilmek üzere programa seçildiğine dair yazı gönderilmiştir. Program kapsamında düzenlenecek şantiye gezileri nedeniyle, öğrencilerin bağlı bulundukları kurum tarafından sağlık sigortalarının yaptırılması istenmiştir. Bu amaçla öğrencilerin bağlı bulundukları kurumları tarafından hazırlanan ve onaylanması talep edilen belgeler de onaylanarak kendilerine iletilmiştir. Öğrenciler kurumlarının sağlık sigortası işlemlerini tamamlamasından sonra ilgili belgeyi iletmişlerdir. Program süresince öğrencilerin İTÜ Gümüşsuyu Erkek Öğrenci Yurdunda İTÜ Rektörlüğünün desteği ile ücretsiz olarak konaklamaları sağlanmıştır. Ayrıca program süresince topluma taşıma ile ulaşımın zor olduğu bölgelerdeki etkinlikler, İTÜ rektörlüğü tarafından sağlanan otobüsler ile gerçekleştirilmiştir

Program İçeriği

İstanbul ve Mimarlık üzerine verilen seminerler, şantiye ile bina gezilerini kapsayan vaka analizleri, yuvarlak masa toplantısı, mimarlık ofisi ziyareti ve atölye çalışmalarından oluşan iki haftalık bir program hazırlanmıştır (Bkz. Ek 4). Seminerler, şantiye ve bina gezileri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümleri ile Beykent Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde görev yapan öğretim üyeleri ile çeşitli kuruluşlarda ve özel sektörde faaliyet gösteren Mimar ve Şehir Planlamacılar yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında 7 adet seminer, 8 adet bina gezisi, 6 adet şantiye gezisi, 1 adet yuvarlak masa toplantısı, 1 adet mimarlık ofisi ziyareti ve 2 adet atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.

Öğrenci Profili

Programa katılmak üzere 8 farklı üniversitenin 2., 3. ve 4. sınıflarında okumakta olan 20 öğrenci seçilmiştir.